חג מוסיקלי

מטרות היוזמה

  • יצירת קשר בין ילדי הכיתה לאוכלוסיה המבוגרת בעיר.
  • קירוב הורי הילדים לעשייה הבית ספרית.
  • שילוב של ילדים פחות "מקובלים" בחברת הכיתה.
  • יצירת אפיק ביטוי אחר לילדים המתקשים בתחומי הלימוד המרכזיים
  • פיתוח יוזמה אישית ואחריות אצל הילדים.

על היוזמה

יוזמה זו שמה לה למטרה לעודד את התלמידים לפתח את כישוריהם במקביל ליצירת מחויבות לקהילה. לשם כך התגייסה הכיתה למתן שש הופעות בבית האבות הסמוך לבית ספר. בשישה מועדים שנקבעו מראש לפי קרבתם לחגים ומועדים הכינה הכיתה מספר קטעי נגינה שירה ודקלום שתוכנם קשור לחג/עונה. במקביל, קבוצות של ילדים הכינו בבית מטעמים הקשורים לחג. ביום "החג המוסיקלי" הגיע הכיתה עם המטעמים וכלי הנגינה לבית האבות. שם נתנו מפרותיהם הקולינאריים והאומנותיים לתושבי בית האבות. לאחר מכן הקשיבו הילדים בכל ביקור לאיש מבוגר שסיפר את קורות חייו. הילדים שמעו ונחשפו לחוויות שונות.

מידע נוסף