דרור לנתינה

מטרות היוזמה

  • יצירת מעורבות של הילדים בחיי הקהילה.
  • פיתוח יוזמה ואחריות.
  • קידום קבלת השונה
  • פיתוח מנהיגות צעירה/li>
  • הגברת שיתוף ומעורבות ההורים במתרחש בגן.
  • חיזוק הקשר הורה – ילד.

על היוזמה

יוזמה זו עוסקת בנתינה של ילדי הגן ביחד עם ההורים, למשפחות מעוטות יכולת באילת. הנתינה מתבצעת בתחומים רבים: נתינה בתוך הגן - "איש לרעהו", אירוח ילדי הגן בבתי הילדים – "בית פתוח" ונתינה במסגרת הקהילה באילת. במסגרת זו קיבל כל ילד קופת צדקה אישית והכספים שמצטברים נתרמים לבית תמחוי. כמו כן, קיימת בגן פינה לאיסוף מצרכים, בגדים, משחקים לנזקקים הנשלחים מידי חודש למרכז איסוף לנזקקים. ילדי הגן אוספים בקבוקים למחזור ובכספים שנאספים נרכשים אמצעים להפעלת משחקייה המופעלת בשכונת שיקום בעיר מידי יום שלישי על ידי ילדי הגן וההורים בתורנות ללא תשלום. בכל חג מכינים ילדי הגן שי ומעניקים אותו למוסדות שונים בקהילה.


היוזמה העלתה את המודעות לתרומה לקהילה ולשיתוף בחיי הקהילה בקרב ההורים וילדים.

מידע נוסף