ארגון אחוות התמימים

מטרות היוזמה

  • ליצור ולגבש בכל כיתה גרעין-איכותי שישפיע על האווירה הכללית בכיתה, יסחוף את כלל התלמידות להתמדה ולמצוינות בלימודים ובהתנהגות, ויעודד יחס חיובי ואוהד כלפי מילוי מטלות בית-ספריות, ערכים, נימוסים והליכות.

על היוזמה

בתחילת שנת הלימודים הכרזנו על הקמת ארגון "אחוות התמימים". הארגון מעודד את כל הבנות להדגיש את החיובי והטוב שבכל אחת, ויחד ליצור אווירה טובה שבה כיף ומשתלם להיות תלמידה טובה. התלמידות קיבלו תקנון מפורט עם כללי ההצטרפות שהורכבו משורה של משימות יסודיות-ערכיות שעל בנות הארגון למלא. המשימות נכללות ב"אני מאמין" הבית-ספרי, ומתמקדות בפעולות שאנו מאמינות כי שילובן בחיי היום-יום תורמת לעיצוב אישיות איכותית, עדינה ואכפתית יותר. המשימות השונות כוללות מטלות לביצוע בבית ובבית-הספר ומתוגמלת בנקודות. חשוב לציין כי הקריטריונים גובשו עם דרישות סבירות לביצוע מטלות חשובות ויסודיות – שלא נדרשים כישרונות מיוחדים או מיומנות נדירות לביצוען. הצטרפות לארגון "אחות התמימים" אינה חובה. ההחלטה האם להצטרף לפעילות נתונה בידיה של כל תלמידה. בית הספר מעודד הצטרפות אך אינו מחייב זאת. עם זאת, הפעילות היא אטרקטיבית ומגוונת – ויוצרת מצב בו התלמידות מעוניינות ליטול חלק פעיל בארגון. מידי חודש (ובהזדמנויות חגיגיות שונות) מתקיימת פעילות מיוחדת שהשתתפות בהן מותרת אך ורק לחברות הארגון שבמהלך החודש הקודם עמדו בהצלחה בדרישות הלימודיות וההתנהגותיות, והגישו לפחות שלושה דו"חות. בסוף כל חודש מתקיימת אסיפה בהשתתפות: מנהלת בית הספר, מחנכת הכיתה, צוות המורות ורכזת הארגון. באסיפה נערך דיון אודות התלמידות, כאשר המורות מדווחות על מצבה הלימודי וההתנהגותי של כל בת. כהמשך לאסיפה זו מקבלת כל בת דו"ח סיכום הנשלח להורים, ובו סיכום מספר הנקודות שהתלמידה צברה, מספר הדו"חות שהגישה והערה אודות מצבה בכיתה. ההערה יכולה לכלול דברי שבח, וכן להיפך – במידה ומתקבלות תלונות ממורה כלשהי על התנהגות שאינה הולמת.


מתכונת הפעילות מסייעת לתלמידות רבות לארגן את סדר יומן כך שישולבו בשגרת היום-יום פעולות ערכיות חיוביות. כל המורות בכיתות הרלוונטיות מסתייעות בארגון, הן יודעות כי יש בידיהן כלי עזר משמעותי ובמידה ובת אינה נוהגת כראוי – ביכולתן לדווח על כך לרכזת הארגון והדבר מגיע הן לידיעת ההורים, והן לידיעת התלמידה שיודעת כי במידה וברצונה להיות חלק מהארגון עליה להקפיד על כללי התנהגות נאותים.

מידע נוסף