אומרים תודה

מטרות היוזמה

  • להביא את התלמידות להכיר בחשיבות שבהכרת הטוב בכל תחומי החיים.
  • את התלמידות להכרה פנימית של הצורך לומר תודה לאלה שפועלים למענן- הורים, מורים ואנשים אחרים איתם הן נפגשות.
  • חיזוק הקשר עם הקהילה בה אנו חיים על ידי נתינה בתחומים שונים.

על היוזמה

בתוך מערכת היחסים שבין מורים לתלמידים קיימת תחושה שתחום הכרת הטוב דורש חיזוקים. לפעמים אנו חשים שהרבה מאד עשייה בתחומי מערכת החינוך והמשפחה נתפשת כמובנת מאליה ואנו ותלמידותינו לא יודעים להעריך נכונה את כל הטוב שסביבנו. משום כך הרגשנו את הצורך לחפש דרכים ליצירת חיזוקים בתחומים אלה. לאחר ימי המלחמה שעברו עלינו כאן בצפון התעצמה הרגשת הצורך לטפל בתחושת ה"מגיע לי" הקיימת אצל חלק מתלמידותינו ולהגביר בתוכן את הרצון לתת. העבודה בפרויקט זה על ערך הכרת הטוב מבוססת על כמה מעגלים: מעגל ראשון- המעגל האישי של הכרת ערך עצמי וקבלת האני. מעגל שני- המשפחה. מעגל שלישי- בית הספר. מעגל רביעי- הקהילה. מעגל חמישי- האומה. לאורך התהליך מתבוננים בהכרת הטוב של הקב"ה, הקשור לכל המעגלים.


השפעתה של היוזמה באה לידי ביטוי בטיפוח ערך המחויבות בחברה, בכיתה, באולפנית, במשפחה ובקהילה. התלמידות. כל אלה ניכרים באקלים החברתי והקהילתי.

מידע נוסף