מחזירים את הירוק לצפון ואת ילדינו לשגרה

מטרות היוזמה

  • להפיג את המתח,הלחץ והפחד בו שרויים הרבה תלמידים עקב המלחמה בצפון בקיץ האחרון, ולהחזיר אותם למסלול חיים רגילים.
  • חינוך לסובלנות ועידוד פתרון בעיות דרך משא ומתן ודיבור ולא דרך קנה הרובים.
  • הבנת חשיבות שמירת הטבע.

על היוזמה

הנזק שנגרם למרחבים הירוקים בצפון בעקבות מלחמת לבנון השנייה הוא עצום. זאת במקביל לגורמים רבים, שהיו ויישארו קיימים, לצערנו, גם לאחר המלחמה, שעיקרם בפעילות האדם. אין ספק שיש לעשות מאמץ חברתי- חינוכי - פוליטי ברמה המקומית, לאומית ובינלאומית כדי למזער את הפגיעה בסביבה, מבלי לפגוע בתהליכי הקדמה ?, לאור העיקרון של "פיתוח בר קיימא". העיקרון העומד בבסיס "פיתוח בר קיימא" הוא לקיחת אחריות על שמירת הסביבה ונקיטת מדיניות של מוסר סביבתי ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית? (צריך לנסח את כל המשפט מחדש). היוזמה היא פרויקט סביבתי שמגביר את המודעות של המחנכים, התלמידים וההורים המשתתפים בו לסביבה, בדגש על טיפוח ושמירה על הטבע ובמיוחד על עצים ושמירתן מסכנת שריפות. באמצעותה נפעל לחינוך התלמידים לחשיבות השמירה על הסביבה במדינה שלנו. בנוסף,ידוע כי יציאה לטבע גורמת לאדם להתפרק ולשכוח את הבעיות היומיומיות. כאשר התלמידים יצאו לעבוד בטבע הם ייהנו וישכחו הרבה מהבעיות שלהם והפחד שליווה אותם בזמן המלחמה. בד בבד היערות שנשרפו ייהנו משיקום ונטיעה חוזרת עד להחזרת המצב לקדמותו. כך ניצור תועלת הדדית בין האדם לטבע.


התלמידים שמחו מאד כאשר יצאו לחיק הטבע מה שגרם להפחתת הלחץ והפחד אצלם. המודעות לשמירת על הטבע והסביבה גברה בצורה דרסטית. התלמידים הפנימו את הצורך בשמירה על הטבע והבינו כי היערות הם גורם מאוד חשוב בחיי האדם בכדור הארץ.

מידע נוסף