מסע לחברה הישראלית

מטרות היוזמה

  • מטרה 1
  • העלאת התודעה של התלמידים בנוגע לנושאים בוערים בחברה הישראלית, מתוך שאיפה ליצור רצון למעורבות חברתית וליצירת אלטרנטיבה מקומית של התלמידים. העמקת הזהות האישית והקבוצתית של התלמידים.
  • יצירת מיקוד שליטה פנימי בקרב התלמידים - תחושה של אחריות אישית ופיתוח גישה אקזיסטנציאליסטית)

על היוזמה

מדי שבוע עברו התלמידים סדנה בת שעתיים ובה חוו פעילויות אשר העלו וחידדו סוגיות בחברה הישראלית. מערך הפעילות עסק במעגל העוני, תופעת הפערים החברתיים-כלכליים, שסעים בחברה הישראלית ועוד.בחודש ינואר יצאו עשרה תלמידים לסמינר בירושלים ובתל אביב בו פגשו אנשים אשר חוללו מאבקים חברתיים בעבר ובהווה. ביניהם: ראובן אברג'יל ("הפנתרים השחורים"), איילה סבג ("סינגור קהילתי", "הלביאות" ועוד), עמרם בן סימון (ממנהיגי השביתה במפעל חיפה כימיקלים דרום) ונציג מ"מהפך" בשכונת פלורנטין בתל אביב. במקביל לתהליך לקחו התלמידים חלק פעיל בהקמת מועדון התלמידים של בית הספר אשר שופץ ורוהט על ידם.


מכיוון שמדובר ברוב של תלמידי י"ב, כיוון העשייה האישית העיקרי היה עידוד ליציאה לשנת שירות משמעותית, ואכן שניים מתוך שבעת תלמידי י"ב יצאו בשנה הבאה לשנת שירות.

מידע נוסף