חיזוק האנגלית והקשר הבין-לאומי

מטרות היוזמה

  • הקניית מיומנויות למידה עצמית בשפה אנגלית בצורה חווייתית.
  • מתן מענה לשונות בכיתה על ידי עבודה בפינות.

על היוזמה

מטרתה של היוזמה היא לעודד את התלמידים לפתח מיומנויות של למידה עצמית. לשם כך תוכנן עבורם מהלך שיעור של עבודה בקבוצות קטנות. התלמידים מתחלקים לקבוצות קטנות ועובדים בפינות שונות: קריאה, צפייה בטלוויזיה, הבנת הנשמע, מיומנויות מחשב, כתיבה יצירתית, משחקים, מרכז תיאטרון בובות ודקדוק. בכל פינה לומדים התלמידים חומר חדש, פותרים דפי עבודה ובודקים בדף התשובות. בכל שיעור עוברים התלמידים שלוש פינות לפחות וכותבים במחברת מילים חדשות שלמדו. אחרי העבודה בפינות מציגים התלמידים בפני כלל הכיתה חלק מהפעילויות שחוו כמו דיאלוג ששמעו באמצעות הצגת בובות, ספר שקראו, נושא אישי שכתבו וכו'.


השפעת היוזמה ניכרת אהבת השפה האנגלית התפתחת בקרב התלמידים, בשיפור יכולתם לעסוק בלמידה עצמאית ובנכונותם להיחשף לתרבות של עמים אחרים.

מידע נוסף