אי של שקט

מטרות היוזמה

  • הקניית מרחב מרגיע ומאפשר עבור תלמידי בית הספר ברמה הפרטנית.
  • הצפה וטיפול בתכנים של ייחודיות ושונות ברמת הכיתה כקבוצה.
  • שיפור אקלים בית הספר כחלק מתוכנית כוללת לטיפול באלימות ויצירת אקלים מיטבי.
  • טיפוח האסתטיקה וחזות בית הספר.טיפוח האסתטיקה וחזות בית הספר.

על היוזמה

בית הספר הוא בית ספר קהילתי לתלמידים בגילאי 6-12, הכולל כיתה רב גילית לתלמידים בעלי קשיים רגשיים והתנהגותיים. מנהלת בית הספר וצוותו מאמינים כי לכל תלמיד יש את האמצעים היכולת להשתלב בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. על מנת לאפשר לכל תלמיד את הזכות להשתלב, פורס בית הספר מגוון של אפשרויות חינוכיות באמצעים יצירתיים ובשיתוף הצוות הטיפולי הפועל בד בבד עם הצוות החינוכי. לתוך חזון זה נולד "אי של שקט", שהוא כיתת לימוד שהוסבה למרחב שקט ומאפשר בה נמצא אקווריום דו כיווני המהווה תוספת אסתטית וחדשנית לבית הספר. זהו מוקד עליה לרגל לכל באי המקום, ללא קשר להיותו מרחב טיפולי. בתוך המרחב, מאפשר האקווריום עבודה טיפולית פרטנית עם תלמידים בעלי קשיים שונים. בנוסף, מתבצעות סדנאות קבוצתיות לתלמידי הכיתות ולמחנכותיהן דרך סיפורו של אילן לייזרוביץ' "כמו דג במים". כוונת סדנאות אלה היא להוביל את כל תלמידי בית הספר לדבר בשפה המדגישה את הייחודיות והשוני של כל אחד. סדנאות אלו פתחו בפני כלל בית הספר אפשרות נוספת לשתף ולהעלות באמצעים יצירתיים סוגיות ודילמות כיתתיות שלעיתים היה קושי לדון בהם. לאחר קיומה של הסדנא המשיכו התלמידים בכיתות הלימוד ויצרו עבודות ויצירות שונות ומגוונות, כחלק מעבודה כלל בית ספרית. העבודות הללו הוצגו בלובי בית הספר וגרמו לגאווה גדולה לתלמידים ולהוריהם.


היוזמה תרמה רבות להטמעת המושגים של שונות וקבלה בתוך בית הספר. פותחו מיומנויות של עבודה קבוצתית, חשיבה יצירתית, מיומנויות תקשורת ותרגום תוכן ספרותי לתוכן ממשי בבית הספר. השפעה משמעותית נוספת היא גם האלמנט החזותי המרהיב בתוך חלל בית הספר. ניתן לחזות בהפסקות, כיצד באים תלמידים שונים, עומדים מול האקווריום ומתבוננים.

מידע נוסף