הדגשה ותגבור – חינוך לשוני באמצעות בעל חיים, יוזמת המשך

מטרות היוזמה

  • העלאת דימוי עצמי.
  • פיתוח מיומנות תקשורת ומיומנויות חברתיות
  • הרחבת רפרטואר התנסויות.
  • קשר רב גילי.
  • ויסות פעילות אימפולסיבית וכוח.
  • הרחבת מאגר מודלים חיובים לחיקוי.
  • הבנת רצף פעולות.

על היוזמה

חינוך לשוני באמצעות בעלי חיים הינה למעשה שיטת לימוד קריאה לתלמיד בעל פיגור שכלי. תלמידי "אופק" למדו לקרוא באמצעות חשיפה קבועה וחוזרת לתמונות ומילים המתארות פעולות בפינת החי וכך להביע את רצונם. בשנים הקודמות לפעילותה של היוזמה למדו תלמידים בוגרים מילים גלובליות מתוך מחסן מלים הכולל שמות בעלי חיים, אביזרים שונים לעבודה, חלקי גוף שונים ועוד. לאחר מכן רכשו אוצר מילים המבטא רגשות כגון: שמח, עצוב, גאה, מאושר,מדוכא ועוד. כך למדו התלמידים להרכיב משפטים המבטאים את צרכיהם התקשורתיים והרגשיים. לדוגמא : אני רוצה ללטף שרקן בידיים. אני שמח להחזיק את שרקן על הרגלים. בשנת תשס"ז המשיכה היוזמה לפעול, אולם הדגש הושם על תלמידים צעירים.


בהשפעת היוזמה מתגלים צדדים חדשים בתלמידים שהיו חבויים עד כה. התלמידים מצליחים ליצור יותר תקשורת עם צוות הכיתה ובמקביל רמת האלימות פוחתת.

מידע נוסף