פריס דרך טקסטים - יוזמת המשך

מטרות היוזמה

  • להציג בפני התלמידים תרבות חדשה
  • לשפר את מיומנויות הקריאה וההבנה של התלמידים.
  • ללמד את התלמידים כיצד להתכונן לנסיעה.

על היוזמה

היוזמה מבוססת על קריאת טקסטים מסוגים שונים והפקת מידע מהם. התלמידים נדרשים להכין נסיעה לצרפת על ידי קריאה במגוון של מקורות מידע. באמצעות חיפוש המידע על האתרים בצרפת ופריס מפתחים התלמידים את יכולתם למצוא תשובות בכוחות עצמם.


בעקבות הפעלת היוזמה נחשפו התלמידים לשיטת לימוד שונה, המתבססת על למידה והכרה של תרבות דרך חיי היום יום שלה. רמת העניין שמגלים התלמידים בשיעורים גבוהה והם מדווחים על הנאה מהלימודים.

מידע נוסף