שפת הסיפורים – בית ספר מקשיב ומספר

מטרות היוזמה

  • הפיכת הסביבה הלימודית למתאימה ומפתחת בהקשר האורייני.
  • הפיכת המבוגרים המשמעותיים בבית הספר לבעלי יכולת לחשוף את הצעירים לגירוים מתאימים לפיתוח הפוטנציאל האורייני של הלומדים.
  • יצירת שפת סיפורים בית ספרית משותפת שתיתן הן לילדים והן לצוות כלים להקשיב לכל אדם ולכל סיפור.
  • להפוך את הסיפור לחלק מהחיים ואת החיים לחלק מהסיפור.
  • לעודד את הילדים לספר ולהקשיב ולתת להם כלים להתמודדות עם מצבים יום יומיים ועם קשיים באמצעות הסיפורים שישמעו, שיחוו ושייצרו.

על היוזמה

הסיפור הוא שדה חיוני של התודעה האנושית ובתור שכזה הוא עצמו מהווה מטרה חינוכית עצמאית. במהלך השנה אנו מפתחים את שפת הסיפורים במגוון דרכים: הדרך הקלאסית – אנו מספרים סיפורים במתכונת המסורתית המקובלת, אדם המספר סיפור לאחרים, המאזינים לו. סיפורים מסופרים בבית הספר כדי לחבר בין מספר לשומעים ובין השומעים לבין עצמם, כבסיס לפעילות חברתית, כבסיס לדיון, כדרך להעברת מסרים או, כמסייעים בהעברה נעימה, מעניינת ונינוחה של הזמן. האדם המספר – הילדים נחשפים ומפתחים את יכולותיהם כמספרי סיפורים. הילדים מספרים וכותבים סיפורים דמיוניים ואישיים ומגבירים את מודעותם לחשיבותו של הסיפור שלהם, ליכולתם לספר אותו, לאופן בו הם בוחרים לספר, וכמובן לכתובת שאליה הם מפנים את סיפורם זה. האדם המקשיב – המורה כמיילד סיפורים. כהמשך ישיר ליכולותיו, רצונו או אימונו של הילד לספר, מתפתחים גם נכונותם, יכולתם ואימונם של המורים להקשיב, לעודד ואף ליילד את סיפורי התלמידים. היכולת הטכנית – אנו עובדים על פיתוח היכולות הכרוכות ביצירת סיפורים ושמיעתם: תקשורת ושיח ככלי ראשון במעלה. פיתוח שפה עשירה ומגוונת, מיומנויות שימוש בשפה, כתיבה יוצרת, אימון בכתיבה ויצירה של סיפורים, אימון בשמיעה ובהקשבה לסיפורים של אחרים ועוד. הפער בין דמיון למציאות או בין אמת לבדיה – במהלך השנה התאמנו המורים להתמודד עם סוגיות מעולמם של הילדים באמצעות הסיפור. קונפליקטים בין ילדים, קשיים והתמודדות עם מצבים שונים, כל אלה נדונו באמצעות שפה מיוחדת שכיבדה את תחושות הצדדים ויצאה מהסיפור אותו בחרו לספר.


שפת הסיפורים הופכת לחלק בלתי נפרד ממהות בית הספר. הצוות והילדים מבינים ומיישמים את דרכי ההקשבה ומודעים לחשיבות הסיפור האישי ולכך שסיפורם יישמע ויקבל התייחסות. הם משתמשים בפינות ההקשבה והקריאה ואוהבים לשמוע, להקשיב ולספר. מדובר בתחילתו של תהליך ארוך ומשמעותי שנמשיך לפתח הן בקרב הצוות וההורים והן בקרב התלמידים.

מידע נוסף