עברית מהסרטים - מאה ילדים שלי

מטרות היוזמה

  • הקניית מיומנות של הבנת הנצפה באמצעות לומדת מולטימדיה המבוססת על סרט דוקומנטארי.
  • הקניית כלים להבנת התוכן הגלוי והסמוי של הסרט, ברמה המתקרבת לזו של ישראלי שעברית היא שפת אמו.

על היוזמה

בבסיס יוזמה זו עומדת שיטת לימוד עברית המבוססת על צפייה בסרטים ישראליים דוברי עברית. הסרט שמדובר בו ביוזמה זו הזה הוא "מאה ילדים שלי", שהופק על ידי חברת JCS בתמיכת הקרן החדשה לעידוד יוצרי קולנוע וטלוויזיה. לסרט הוכנה לומדה הכוללת את הסרט שחולק לקטעים. במהלך הצפייה בסרט מופיע הטקסט לצד הסרט והצופה יכול, במקביל לצפייה ולקריאה, לפתוח בו מילון עברי-עברי-אנגלי מאויר. אחרי כל קטע מופיע תרגול, ובסוף העבודה חוזר התלמיד על החומר הנלמד בתרגול מסכם. התלמידים עובדים בדרך כלל בזוגות, מדברים ביניהם במהלך העבודה ומשלימים את כל המטלות, כולל הבעה בעל פה ובכתב. הם יכולים להיכנס ללומדה מכל מחשב, במעבדה ובבית, ואת חיבוריהם הם יכולים לשלוח למורים לבדיקה, בדואר האלקטרוני.


משתמשי הלומדה הולכים ומתרחבים בארץ ובעולם. נציין שהלומדה היא בחינם, ומשמשת כך גם ככלי להפצת התרבות והווי החברה בישראל. תלמידים עולים שלומדים בה רוכשים מיומנות המקרבת אותם אל בני גילם דוברי העברית והופכת אותם לשותפים להווי הישראלי היומיומי ולבעלי ידע עכשווי והיסטורי.

מידע נוסף