אנימציה קלאסית ככלי ביטוי אישי

מטרות היוזמה

  • יצירת הזדמנות ללמידה רב-תחומית ורב מימדית.
  • חשיפה לכמה תחומי דעת ולערכי תרבות
  • רכישת מיומנויות בטכניקות חדשניות ומסורתיות

על היוזמה

האנימציה הקלאסית מאופיינת ביצירת סרטי הנפשה של אובייקטים שונים. כדי ליצור סרט אנימציה קלאסי יש לצלם סדרה של תמונות הבאות לידי ביטוי באמצעות ציור, רישום, פיסול, גזירות נייר, עיצוב בפלסטלינה וכד'. באמצעות המחשב מקשרת האנימציה הקלאסית את העולם הטכנולוגי והאלקטרוני לעולם האומנות המסורתית החל משלב כתיבת הסיפור, דרך שלב יצירת האובייקטים וכלה ביצירת הסרט. מאחר והלמידה בתחום זה היא רחבה ורבת פנים, מתאפשרת לכל תלמיד דרך עשייה וביטוי מתאימות וייחודיות לו. מצב זה מזמן לכל ילד תהליך שבו יוכל למצות את יכולתו, ולחוש תחושת מסוגלות.


הייחודיות של היוזמה משמשת זרז לעשייה וללמידה במספר של תחומי דעת המשתקפים באנימציה קלאסית. תוך כדי הלימוד רוכש הילד מיומנויות בחומרים ובטכניקות חדשניות ומסורתיות ונחשף לכמה תחומי דעת וערכי תרבות.

מידע נוסף