מראה ודימוי – ביטויים עכשווים למורשת הבדואית

מטרות היוזמה

  • להפגיש את הנוער הבדואי עם מורשתם ולעודד אותם לתעד ולבטא את קשריהם עם תרבותם באמצעים אמנותיים.
  • ליצור אוסף של יצירות אמנות המציגות נושאים מחיי הבדואים ותרבותם, מעשה ידי בני ובנות נוער בדואי, ולהציג יצירות אלה בפני הקהילה הבדואית הקרובה והרחוקה יותר.
  • להפוך את האמנות לחלק מהוויית בית-הספר השוטפת.
  • לשלב יצירות אמנות של התלמידים בחזות וברחבי בית-הספר.

על היוזמה

היוזמה משלבת בין חזונם של איש החינוך הבדואי ד"ר מוחמד אלחממדה, חוקר תרבות הבדואים ומנהל בית-הספר, וגישתה החינוכית-אמנותית של דפנה גוטמן, אשר נפגשו ביניהם וגיבשו דרך לעבודה משותפת עליו. יוזמה זו עוסקת ביצירת ביטויים אמנותיים של המורשת הבדואית, מנקודת מבטם העכשווית של חבריה הצעירים. מורשת זו הולכת ונעלמת לנגד עיניהם של בני תרבותה הבדואים. היא עומדת בסכנת הכחדה בגלל שינויים סוציו-אקונומיים מהירים והמעבר לחיים עירוניים. תהליך זה מואץ על-ידי העובדה שזוהי תרבות בעלת תיעוד מועט ומוגבל, וכן בגלל מצבם הקשה של הבדואים כמיעוט בישראל, ופער הדורות המתרחב. מטרת יוזמה זו היא כי בני הנוער הבדואים יבטאו את קשריהם עם מורשתם, ישמרו ויתעדו אותה באמצעים אמנותיים מסורתיים וחדשים. היצירה האמנותית נעשית תוך עיון והתבוננות במאגר צילומים על חיי הבדואים, יחד עם שימוש בדמיון בציור ובשילוב בין צילום לציור.


לצד הפיכת ציורי התלמידים לחלק מהנוף האסתטי ומחזות בית הספר, נוצרת תשתית להקמת מגמת אמנות בתיכון ולימודי אמנות שוטפים בחטיבת הביניים בבית הספר.

מידע נוסף