מקום ומקומיות – תיעוד הכפר והמורשת

מטרות היוזמה

  • תיעוד ערכי מורשת הכפר והתרבות המקומית.
  • הקניית כלים לביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ואוריינות לשפת הדימויים.

על היוזמה

במסגרת הפרויקט "מקום ומקומיות" התקיימו שלוש קבוצות צילום: קבוצת נוער רב-גילאית, קבוצת נשות חינוך וקבוצת נערות מכיתות י'. בסדנאות הצילום מתוודעות התלמידות לשפת הצילום ותוך כדי כך עוסקות בתיעוד הקהילה. נושאים מרכזיים שעסקנו בהם במהלך הסדנאות: המרחב הביתי והמרחב הציבורי, ארכיטקטורה פלסטינית בכפר, התפתחות הלבוש והאופנה בכפר קרע וצילום אירועים משפחתיים וקהילתיים. בשבוע התרבות שקיימנו ובו הצגנו את הצילומים שנעשו בסדנאות, כללנו גם תערוכה של תמונות היסטוריות של הכפר שאספנו במהלך הסדנאות. כמו כן, כללנו בשבוע התרבות הרצאות, פאנלים וסרטים במגוון סוגיות המעסיקות את קהילת כפר קרע. בתמיכת הקרן ליזמות בחינוך אנו מפיקים סדרה של גלויות עם מבחר מהתמונות ההיסטוריות והצילומים העכשוויים שנעשו על ידי משתתפי הסדנאות.


פרויקט הצילום "מקום ומקומיות" מייצרת תשתית תיעודית צילומית לחיי הכפר בעבר ובהווה. היוזמה מעצימה את הצלמים/ות והצופים- אנשי הקהילה. בהיותם בעלי משאבים תרבותיים בעלי ערך, הוא מייצר שיקוף חברתי מזוויות ראייה ואופני מבט שונים מתוך הקהילה. מגוון האירועים והמקומות המצולמים מייצר שיקוף מרתק של קהילת כפר קרע, בישראל, בתחילת המאה העשרים ואחת

מידע נוסף