מניעת אלימות - רווח והפסד

מטרות היוזמה

  • המחשת העובדה כי בחירה בהתנהגות אלימה איננה "משתלמת" לאינדיבידואלים שלוקחים בה חלק.
  • הדגשת הרווחים האישיים לעומת ההפסדים שנגרמים כתוצאה מבחירה בהתנהגות בלתי אלימה.
  • הדגשת הערכים "בחירה" ו"אחריות", כמרכזיים בנושא של התנהגות אלימה. התמקדות בערכים אלה ממחישה את העובדה כי אלימות איננה "גזירה משמיים" אלא בשליטתנו, וכי אוירה של אלימות היא ברת שינוי.

על היוזמה

הנושא בו עוסקת היוזמה הוא חלק מתוכנית כוללת, בת עשרה מפגשים, בנושא "מניעת אלימות". בלומדת המחשב "אני מרוויח, אני מפסיד" פוגש הילד חמישה אירועים שונים הלקוחים מחיי היומיום שלו. בכל אירוע קיימת בעיה, שיש להתמודד עמה. כל אירוע יתפצל לשניים, כמספר האפשרויות להתמודדות עם הבעיה : על ידי בחירה בדרך של התנהגות אלימה ועל ידי בחירה בדרך של התנהגות בלתי אלימה. בכל אחת מהאפשרויות יבחר הילד מהן התוצאות שנבעו מהבחירה בסוג ההתנהגות. בכל אחת מהתוצאות, יציין הילד האם הדמות בסיפור הרוויחה או הפסידה, כתוצאה מבחירתה. בסיום, ייווכח הילד לדעת כי מספר הרווחים שהצטברו תמיד יהיה גדול יותר כאשר בוחרים בהתנהגות הבלתי אלימה


המשתתפים חוו והתמודדו עם סיטואציות שונות והפנימו את הרווחים וההפסדים שנגרמו כתוצאה מבחירה בהתנהגות אלימה או בלתי-אלימה. כתוצאה מכך המשתתפים ילמדו להשליך את התובנות שבסיטואציות הנתונות (בלומדה), אל סיטואציות מחיי היומיום שלהם.

מידע נוסף