כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

מטרות היוזמה

  • טיפוח נורמות התנהגות מתוך הסתכלות חיובית.
  • טיפוח תרבות שיח וחשיבה חיוביים.
  • יצירת מודעות לרגשות האישיים ולרגשות הזולת מתוך כבוד והבנה.
  • הבאת התלמידים לראייה שונה של עצמם בעיני עצמם ובעיני הסביבה.

על היוזמה

מקור היוזמה הוא באמונתנו כי כל אדם ניברא בצלם אלוקים ולכן על כל אחד לקבל את השונה ממנו. מתוך רצון לעודד את תלמידינו לפעול לקידום הסובלנות והחסד בבית הספר ובקהילה, החלטנו להפוך נושא זה לנושא מרכזי בחיי בית הספר בהיבטיהם הרבים. עולם בית הספר מתמלא חסד, כאשר התלמידים נפגשים עם הנושא מידי יום, באמצעות שיעורי חברה, הפסקות וכן ימים מיוחדים המתקיימים במהלך השנה. כתוצאה מכך תלמידי בית הספר מרבים לעשות חסד כלפי חבריהם, מוריהם ואנשים בקהילה בה הם חיים. בבית הספר הוקם מרכז למידה בנושא המידות שבין אדם לחברו. בכל חודש נבחרת מידה אחרת בה מתמקדת הפעילות. התלמידים חווים את המידה שבחרנו ומקיימים אותה. כל ילד מנהל יומן מידות בו הוא רושם את המעשה שעשה סביב המידה. בסיום החודש מתקיים סיכום על ידי המחזות, חידונים ודברים מעשיים אחרים כגון גמ"חים.


בעקבות הפעלת היוזמה מורגשת אוירה יותר נינוחה בבית הספר. ישנה פתיחות וסובלנות בקרב התלמידים וקבלה טובה יותר של הילדים השונים בכיתה, בעיקר העולים החדשים. הילדים מחפשים הזדמנויות לעשות מעשי חסד, ונכונותם לעזרה ההדדית בולטת. ניתן גם לחוש בשיפור ביחסים בין התלמידים והמורים, ובין המורים לבין עצמם.

מידע נוסף