נפל"א - נוער פועל למען אחרים

מטרות היוזמה

  • חיזוק ההתמחות של התלמידים בתחומי הדעת השונים.
  • הרחבת מעגלי השותפים מקרב מורי בית הספר בפרויקט נפל"א.
  • הרחבת תחומי ההתנדבות הפיתוחים בפני התלמידים במסגרת פרויקט נפל"א.

על היוזמה

עד לשנה זו היה נהוג בבית ספרנו שכל תלמידי שכבת י' יוצאים להתנדבות חד שבועית למשך כשעתיים. התלמידים התנדבו במקומות שונים כגון : בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בתי אבות ועוד. החל משנה זו, בעקבות היוזמה החדשה, התרחב מעגל האפשרויות של התלמידים, וכעת מתאפשר להם לצאת אל הקהילה כ"מומחים" בתחומי הדעת הקרובים לליבם. רכזי המקצוע השונים הגו, כל אחד בתחומו, רעיונות לשילוב התלמידים בעשיה שתהיה רלוונטית לתחום הדעת הנבחר. תלמידי חינוך גופני יצאו להתנדבות בגני ילדים והקנו לילדים מושגי יסוד בספורט ; תלמידי מוסיקה יצאו להתנדבות בבית האבות שבעיר, "הוד אדומים", שם שרו וניגנו לקשישים במחלקות השונות ; תלמידי אמנות ציירו על ארונות החשמל שבעיר ותרמו בכך לטיפוחה.


ליוזמה היו מעגלי השפעה רבים : תלמידים : התלמידים הרגישו שהם יוצאים להתנדבות כ"בעלי מקצוע". עובדה זו העצימה עבורם את חוויית ההתנדבות והביאה להם סיפוק רב. מורים שותפים : היוזמה אפשרה למורים המקצועיים לרענן את תחום הדעת שלהם על ידי עשיה ייחודית שלא היתה קיימת עד לשנה זו. מקבלי השירות : בקרב מקבלי השירות השונים קיימת אסירות תודה על שיתוף הפעולה והתרומה של התלמידים. תיכון "דקל – וילנאי" : בית הספר הוא בית ספר קהילתי, ולכן היוותה היוזמה אמצעי לחיזוק הקשר עם הקהילה.

מידע נוסף