קבוצות התנסות

מטרות היוזמה

  • שיפור המיומנויות החברתיות של התלמידים.
  • הקניית כישורי חיים הדרושים להתפתחות תקינה והשתלבות מוצלחת בחברה.
  • סיוע בהתמודדות עם הקשיים המאפיינים את גיל ההתבגרות, ועם קשייהם של בני נוער בסיכון.
  • גיבוש חברתי.
  • הכשרת מחנכים לעבודה חברתית ורגשית עם התלמידים.

על היוזמה

מסגרות חינוך רבות בחינוך העל יסודי עושות מאמץ להכיר בשינויים הרגשיים והחברתיים אתם מתמודדים בני הנוער ולהתאים את דרכי החינוך לצורכיהם. אתגר חינוכי זה הופך לקשה פי כמה וכמה כאשר מדובר במסגרת חינוכית שצריכה להתמודד עם מתבגרים בעלי מאפיינים בעייתיים, שבנוסף לקשיי גיל ההתבגרות חווים קשיים ובעיות בתחומי חיים נוספים, כמו בני הנוער הלומדים בליפתא. בית הספר מאמין כי מתן תשומות מוגברות בתחום הרגשי והחברתי ישפרו את הסתגלותם של בני הנוער ויכולתם להשתלב בחברה בהווה ובעתיד. על בסיס עקרונות חדשניים אלה בנו המחנכים את יוזמת קבוצות ההתנסות, המבוססת על מפגשים קבוצתיים. במהלך המפגשים הללו התלמידים דנים בנושאים שמעסיקים אותם, מתנסים בשיתוף והקשבה, רוכשים מיומנויות וכישורים חברתיים וחווים התנסות במסגרת חברתית אינטימית ומגובשת. הקבוצה היא למעשה מעבדה לימודית המספקת התנסויות לרכישת מיומנויות חברתיות שלא נרכשו בשלבי התפתחות קודמים. אנשי הצוות המקצועיים (פסיכולוג ועובדת סוציאלית) מלווים ומדריכים את המחנכים לגבי העבודה עם הקבוצה, משום שלמחנכים אין ידע קודם בהנחיית קבוצות. דבר נוסף שהופך את התרפיה הקבוצתית ליתרון בעבודה עם מתבגרים, הוא הקושי הגדול הקיים בהפנייתם לטיפול פסיכולוגי פרטני. המוטיבציה של מתבגרים לטיפול היא הרבה פעמים נמוכה, מאחר והם מתקשים לחוות את עצמם כמטופלים וחוששים מוויתור על עצמיותם. הקבוצה מאפשרת לעקוף התנגדות זו.


המפגשים הקבוצתיים מביאים ליצירת קבוצות תלמידים מגובשות. כך מתנסים התלמידים בשיתוף ופתיחות באוירה אינטימית ותומכת. נראה כי התלמידים נעזרו בקבוצה באופן רגשי וחברתי במידה רבה מאוד. בנוסף, היוזמה מביאה לשיפור הכישורים של המורים בהנחיית קבוצות, בארגון פעילויות חברתיות ובמתן מענה רגשי לתלמידים. המחנכים חוו הצלחה ביכולותיהם להנחות את הקבוצות, ואין ספק כי הדבר תרם להעצמתם ולהגדלת תחושת המסוגלות שלהם לסייע לתלמידיהם.

מידע נוסף