בית הספר הצ'רקסי - תיעוד תרבותי

מטרות היוזמה

  • שימור תרבותה של הקהילה הצ'רקסית בארץ שנמצאת בשיאו של תהליך "חיקוי והתבוללות".
  • חיבור כלל תלמידי בית הספר לשורשים שלהם.
  • הכרת האחר על בסיס כבוד הדדי, דרך תרבותו מהעבר.
  • יצירת דיאלוג ענייני בין דור המייסדים, "זקני השבט", לממשיכים.

על היוזמה

יוזמה זו עוסקת באיסוף חומרים תרבותיים מפיהם של המבוגרים שבקהילה, חומר רב ערך שלא תועד ולא נשמר כמו סיפורי עם, אגדות, פתגמים, משלים, שירי ערש, משחקים מהעבר ומאכלים אותנטיים. התלמידים ילקטו את החומר בשלב הראשון, ובהמשך ימוין החומר שנאסף ויתועד בחוברת שתוכן על ידי התלמידים. בנוסף, יוצגו קטעים נבחרים מכל נושא על דרך הצגה, תוצר, דגם או מחזה ביום שיא לכל הקהילה.


השפעתה של היוזמה באה לידי ביטוי בחיזוק החיבור לשורשים והפנמת ערך כבוד הזולת אצל התלמידים.

מידע נוסף