סיפורים של פעם בדרמה

מטרות היוזמה

  • לחזק את הקשר למורשת.
  • לפתח כישרונות אצל תלמידנו.
  • להקים קבוצת שחקנים בבית הספר.
  • לחוות את סיפורים של פעם בימינו.

על היוזמה

יזמתנו השנה באה בעקבות היוזמה של שנה שעברה "חוברת סיפורים ומשחקים של פעם". היוזמה מתמקדת בסיפורים בחוברת, ובהפיכתם להצגות באמצעותן יחיו ויחוו תלמידינו את הסיפורים הללו. התלמידים לומדים דרמה עם מורה מקצועי, וקבוצת התלמידים משחקת ומציגה את הסיפורים באירועים של בית הספר וביום המשפחה. בסוף השנה יציגו התלמידים את אחד הסיפורים העיקריים בחוברת.

מידע נוסף