סיפורי סבתא

מטרות היוזמה

  • שיפור הדיאלוג בין הורים וילדים.
  • יצירת פלטפורמה לשילוב ההורים במסגרת הבית ספרית.
  • חשיפת המשתתפים (הורים וילדים) לעולמות תרבותיים שונים משלהם.

על היוזמה

היוזמה התקיימה בבית הספר במשך חמישה חודשים, אחת לשבוע, בשעות אחר הצהריים. ההשתתפות ביוזמה היתה וולונטארית ויועדה לתלמידי כיתות ד' - ו' ולהוריהם. הקבוצה שהתגבשה בסופו של תהליך הגיוס כללה 11 זוגות של הורה וילד. קבוצת ההורים התנהלה לצידה של קבוצת הילדים, כאשר בכל שבוע שלישי נפגשו שתי הקבוצות למפגש משותף של הורים וילדים. המפגשים הונחו על ידי מנחת קבוצות ובימאית תיאטרון. כל מפגש התבסס על גירוי תרבותי אחר : חתונות, לידות, סיפורי ניסים, סיפורי מסע, סיפורי אוכל וכו', ושילב בתוכו עשיה תיאטרונית חווייתית עם שיח בין המשתתפים. בסוף התהליך התקיים ערב חגיגי, עבור המשפחות, חברי המשתתפים וצוות בית הספר, בו הועלו קטעי סיפורים מתוך החומרים שעלו בתהליך עצמו.


היוזמה עוסקת בשיח בין דורי (בין הורים וילדים) ובשיח רב תרבותי (בין הורים לבין עצמם ובין ילדים לבין עצמם) והכול דרך סיפורים משפחתיים שלא תמיד מצליחים לעבור באותה משפחה, מדור לדור או באותו הבניין, מדלת לדלת. כמו כן, משלבת היוזמה עשיה תיאטרונית עם שיח ורבאלי ובכך מצליחה לספק את צרכיהם של הילדים (שאוהבים בעיקר לעשות הצגות) ושל ההורים (שאוהבים בעיקר לדבר). השפעת היוזמה ניכרת במיוחד בהשפעתה על משתתפיה הבוגרים, וכלל צוות המורים של בית הספר. בתהליך האינטנסיבי של איתור וגיוס הורים וילדים מתאימים היה לצוות המורים הכללי חלק חשוב. היבט זה יצר דיאלוג שונה באופיו מזה שקיים בדרך כלל בין הורים לבין מחנכי הכיתות בפרט, וצוות בית הספר בכלל. בהמשך השנה, עודכן הצוות באופן שוטף במהלכי התוכנית ולקראת ערב הסיום, הופצו הזמנות בחדר המורים. מורים שנכחו בערב הסיום, הביעו התלהבות ושביעות רצון מהעשיה ותוצריה, האמנותיים והחינוכיים כאחד, וכן רצון להמשיך בתוכנית דומה בשפה האנגלית.

מידע נוסף