פעילות דרמטית בכיתת תקשורת

מטרות היוזמה

  • אנו שואפים לפתח את היכולות לתקשורת עם אנשים וילדים אחרים.
  • אנו שואפים לפתח את יכולת המשחק הסימבולית והחשיבה על בסיס של משחק משותף.
  • אנו מעודדים חיקוי בכדי להרחיב את הרפרטואר של הדברים שהתלמידים מוכנים לעשות.
  • אנו מעודדים ספונטאניות, ובעיקר הנאה מהמשחק.

על היוזמה

בבית הספר שלנו, בית ספר יסודי של החינוך הרגיל, יש כיתת תקשורת המונה ששה ילדים. ילדי כיתת התקשורת לומדים רוב היום בכיתתם, ויחד עם זה אנו מנסים למצוא את מירב ההזדמנויות לשלב אותם בבית הספר, מאחר ואנחנו מאמינים שהפעילות המשותפת תורמת לשני הצדדים. ילדי כיתת התקשורת מתקשים בפיתוח משחק בכלל, ובפיתוח משחק דמיוני בפרט. התנהלותם מאופיינת בחזרתיות, והספונטאניות והגיוון קשים להם. כמו כן, לא פשוט להם ליצור קשר עם ילדים אחרים, ליהנות ממשחק, ללמוד תוך כדי חיקוי, ועוד דברים שהמשחק מזמן. אנו מאמינים שמשחק הוא תחום חשוב ביותר לחייו ולהתפתחותו של אדם, וכי משחק משותף עם ילדים או אנשים אחרים מלמד, מעשיר ומעצים. בבסיס היוזמה עמדה המחשבה שילדים מהחינוך הרגיל שישתלבו בקבוצה יביאו איתם הנאה אמיתית מהמשחק, ספונטאניות ומודל התנהגות "נורמטיבי". לשם כך בחרנו בתיאטרון כמדיום בו יתרחש השיתוף, מאחר והתיאטרון עוסק במהותו ב"משחק כאילו" – במשחק דמיוני. במשך הפעילות נוכחנו כי ככל שאנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם תכנים ואותן פעילויות – הדברים הולכים ונעשים יותר משמעותיים לגבי ילדי כיתת התקשורת, ואנו רואים אותם מתעניינים, מנסים וממציאים תוך כדי הפעילות.


הילדים המשתלבים פיתחו יחס מיוחד לילדי כיתת התקשורת. הם מתייחסים אליהם במלא הרצינות ומתעניינים בהם גם מעבר לשעות הפעילות. למעשה, הם מעין "שגרירים" בין ילדי כיתת התקשורת לבין שאר הילדים בכיתות שלהם, מכיוון שהם מעוררים בעוד ילדים התעניינות ורצון לעבוד עם ילדי כיתת התקשורת.

מידע נוסף