יופי של עולם - על פי פאול קור

מטרות היוזמה

  • הגברת מעורבותם והנעתם של התלמידים לתהליך הקריאה ולהכרת עולם הספר.
  • פיתח יכולתם של התלמידים ב - 4 היבטי החינוך הלשוני: האזנה ודבור, כתיבה, קריאה וידע לשוני.
  • פיתוח מודעות עצמית של הילד תוך התייחסות ליחסי גומלין עם הזולת, מקומו ורגשותיו
  • הפנמת ערכים אישיים, חברתיים וסביבתיים.
  • רכישת מיומנות לפעילות תרבותית אוריינית בשעות הפנאי.
  • רכישת מיומנות לפעילות תרבותית אוריינית בשעות הפנאי.

על היוזמה

תלמידי בית הספר לוקים ביכולתם ליצור קשר עם הזולת, ותחומי הענין שלהם מוגבלים ביותר. הם מתקשים ללמוד בדרך רגילה, ליצור קשרים חברתיים, להביע מחשבות ורגשות ולהתנהג על פי כללים חברתיים מקובלים. על מנת לקדמם יש להתאים את הסביבה ודרכי הלמידה לצרכיהם האישיים המיוחדים. באמצעות יוזמה זו התנסו תלמידי בית הספר בדרך לימוד חווייתית שהותאמה לצרכיהם המיוחדים. היוזמה התבטאה בפעילות בית ספרית רב תחומית, רבת פנים ורבדים : בשלביה הראשונים בחרו אנשי הצוות את הספרים המתאימים מתוך רשימת ספריו של פאול קור. הספרים הנבחרים הותאמו לתלמידי בית הספר ולצרכיהם המיוחדים. בהמשך, הוכנו פעילויות ברמות שונות, ויושמו באמצעות דרכי עבודה אמנותיות כגון ציור, מוסיקה ותיאטרון בובות. התלמידים שולבו בעשיה החינוכית בחדרי הכיתות, בשעורי המחשב, בשיעורי האמנות, המוסיקה ותיאטרון בובות. יצירותיהם מצאו ביטוי גם בשטחים הציבוריים של בית הספר. נעשתה גם פעילות אינטראקטיבית מתוקשבת באמצעות העבודה במחשב. הפעילות כללה למידה טרום אקדמית כגון זיהוי צבעים, מושגי יסוד וכד' ; ולמידה אקדמית שכללה הקניית מיומנויות האזנה ודבור, קריאה וכתיבה.


העיסוק בחומר הספרותי, באמצעות ספרי ילדים בדרך של חויה והנאה, קידם את היכולת האישית של תלמידי בית הספר בתחומי מיומנויות שפה ולמידה ברמות שונות, וסייע בהפנמת נושא החינוך הלשוני ופיתוח ידע על הזולת, החברה והסביבה. העבודה של צוות רב מקצועי תרמה לקידום יכולתם של תלמידינו לקראת מעורבות ושילוב בקהילה. בתחום של אקלים בית הספר תרמה היוזמה לאוירה של שיתוף פעולה והפריה הדדית.

מידע נוסף