תל"א - תכנית לימודים אישית

מטרות היוזמה

  • בניית כלי שיאפשר תקשורת בין כלל הגורמים וספקי התמיכות הפועלים בבית הספר.
  • שיפור איכות החיים של תלמידנו, קידומם ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

על היוזמה

התל"א, תכנית תמיכות אישית, היא תכנית ממוחשבת עם אפשרויות כניסה על פי הרשאה לאנשי צוות, הורים ותלמידים. התכנית היא כלי הערכה בבית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים ליקוי למידה. יוזמה ממוחשבת זו תאפשר עבודה מערכתית עמוקה, רחבה ומשמעותית, ותביא למעורבות מלאה ודינמית של התלמיד, ההורים וכלל אנשי הצוות. כתוצאה מכך ימומש הפוטנציאל הגלום בתלמיד באופן מרבי.

מידע נוסף