עבודות חקר

מטרות היוזמה

  • פיתוח וקידום התלמידות להיות לומדות עצמאיות.
  • הקניית כלים ללמידה ומיומנויות יסוד, כדי שבעתיד תוכל התלמידה להתמודד בכוחות עצמה עם חומר מדעי ותדע איך ללמוד.
  • פיתוח ושימוש בשיטת חקר
  • גיוס משאבי הוראה חיצוניים לצורך העמקה.

על היוזמה

בגלל שבית הספר אינו מזמן הזדמנויות להתנסות בעבודות חקר, ולאור הקושי של התלמידות בגיל הזה בקבלת אחריות על הלמידה, יזמנו פרויקט שייתן מענה הולם לצרכים האלה. התוכנית, שהתחלנו להפעיל אותה השנה במקצוע המדעים, מיועדת לקבוצת ניסוי של תלמידות בכיתות ט'. התלמידות התבקשו לחקור נושא מתכנית הלימודים או נושא העשרה לפי בחירתן. המנחה רכזה את הקבוצה, והיא זו שלוותה את התלמידות וייעצה להן לאורך כל הדרך עד הכנת התוצר הסופי - עבודה מסכמת. לאור הצלחת היוזמה, החליט הצוות להמשיך בתכנית זו גם בשנה הבאה בנושאים ממדעי החברה.


היוזמה עודדה פיתוח סקרנות, יכולת ביטוי, העברת ביקורת והפקת לקח בקרב התלמידות. התלמידות רכשו ידע רב בתחום התרבותי והחויתי.

מידע נוסף