גינת גן תות

מטרות היוזמה

  • הגברת המעורבות של הילדים בנושא איכות הסביבה.
  • הגברת הזיקה בין הילד למעגלי סביבתו השונים : סביבת הבית, הישוב וכו'.
  • פיתוח יכולות של התמדה לאורך זמן ולקיחת אחריות.
  • הגברת שיתוף פעולה בין קבוצת הבוגרים לצעירים ופיתוח יכולות של עזרה הדדית.
  • פיתוח תהליכי סיבה - תוצאה והסקת מסקנות דרך התנסות עצמית.
  • חיזוק הקשר הורה - ילד על ידי שיתוף ההורים ביוזמה.
  • הגברת מעורבות ההורים במתרחש בגן.

על היוזמה

בחצר הגרוטאות של הגן נמצא שטח אדמה שיוכשר לגינה. המטרה היא ליצור גינת גידול, המחולקת לערוגות שונות. הגידולים בערוגות יותאמו לעונות השנה השונות, כך שהגינה תהיה פעילה לכל אורך השנה. הילדים יתכננו את הגינה, יעקבו אחרי הגידולים השונים ויטפלו בה באופן שוטף תוך תיעוד התהליך בדרכים שונות. היוזמה תתחיל בשיחה מקדימה עם ילדי הגן. נדון על הקמת גינה בחצר הגן, ועל סוגי גינות המוכרים להם. נערוך סיור במושב ונבחן סוגי גינות שונים. הילדים יחליטו לגבי הגידולים שירצו לשתול, תוך דגש על התאמתם לעונות השנה השונות. עם תום ההכנות יחל שלב הכשרת הקרקע : לאחר הבאת אדמה לשטח הגינה ייקחו הילדים חלק בהיפוך האדמה, פירור הרגבים, ניקוש עשבים וסיקול האבנים. גם העברת צינור טפטפת מתחת לאדמה תעשה במנהרה אותה יחפרו הילדים. כאשר תסתיים הכשרת הקרקע יתפנו הילדים ללימוד בגינה עצמה : ראשית, הגינה תשמש כאמצעי להכרת בעלי חיים - לאחר היפוך הרגבים ימצאו בעלי חיים שונים (שלשולים, חלזונות, חיפושיות). באמצעות ההכרות עם מאפייני החיות השונות ואורח חייהם יחשפו הילדים לעקרונות מנחים במיון ממלכת החי. שנית, הגינה תשמש ככלי ללימוד כמותי. בשלב חלוקת הגינה לערוגות יחלקו הילדים את הגינה לארבע ערוגות שוות על ידי שימוש בחוטים בעלי אורך שווה. הילדים יספרו את מספר הצעדים של הרוחב והאורך של כל ערוגה. לאחר מכן נשתמש גם במטר ונעסוק בחשיבות מונח קנה המידה. כאשר הגינה תהיה מוכנה, ישתלו הילדים גידולים המתאימים לעונה בארבע הערוגות המקבילות לארבעת עונות השנה.


לגינה הייתה השפעה רבה מאוד במישור החברתי. הגן מורכב מילדים המגיעים מ- 5 מושבים שונים, שזו להם השנה הראשונה יחד. הטיפול המשותף בגינה איפשר לילדים להכיר ולהתקרב זה לזה דרך החויה המשותפת. שיתוף זה התרחב גם ליתר פעילויות הגן. הגינה העלתה את מעורבות ההורים בגן : ההורים תרמו מכישוריהם וערכו פרויקטים משותפים עם הילדים. הילדים יישמו את רעיון הגינה שנלמד בגן בגינות הפרטיות שלהם. יחד עם ההורים הלכו למשתלות וקנו זרעים הדומים לגידולי הגן. ילדים שלא היו להם גינות בבית הכינו גינה מאדניות.

מידע נוסף