משתלה ירוקה כמקום מחקר ולימוד

מטרות היוזמה

  • טיפוח מודעות לאיכות הסביבה ואקולוגיה.
  • טיפוח אחריות אישית והרגשת שייכות.
  • הטמעת תהליכי למידה מחוץ לכיתה
  • למידה חווייתית המשלבת התנסות אישית - תהליכית עם רכישת ידע ובנייתו.
  • שימוש בכלי מעקב, תיעוד ומחקר.

על היוזמה

התלמידים יוזמים, מתכננים ומיישמים הנבטת צמחים, כאשר היעד העיקרי של הצמחים הוא שיפור פני בית הספר. לתלמידים אחריות למעקב וטיפול בצמח מהיותו זרע ועד צמח בוגר הצומח בחצר, בחלקה הכיתתית. באמצעות היוזמה מתרחשת התנסות בעבודה תהליכית, מכיוון שההתפתחות ההדרגתית של הצמחים מלווה ברפלקציה ותיעוד. עשיה שכזו המטמיעה אצל התלמידים את ההבנה בחשיבותו של תהליך, ומביאה להתנסות אישית חווייתית. כמו כן, מקנה העבודה במשתלה ידע רב בנושאי הרבייה והאקולוגיה של הצמח והמחזוריות בטבע, ותורמת להגברת המודעות האקולוגית ושימוש בעקרונות אקולוגיים בעשיה הבית ספרית. תלמידי כיתה ג' מלווים עשיה זו במיומנויות של חקר, כשהם עורכים ניסויים של נביטה וצמיחה בתנאי גידול שונים.


התלמידים מחוברים יותר לאדמה ומבינים יותר את משמעות וחשיבות הקשר בין האדם לסביבה. התלמידים יצרו קשר חיובי כבר מתחילת השנה עם ילדים העתידים להכנס לכיתה א'. התלמידים מפתחים אחריות לסביבת בית הספר על ידי מעקב וטיפול בצמח. חצר בית הספר משתנה בהדרגה לפי עבודת התלמידים במשתלה, דבר המסייע גם לאקלים החברתי בבית הספר.

מידע נוסף