החצר כמרכז למידה

מטרות היוזמה

  • לתת לילדים תחושה טובה של שותפות ויכולת, שמעשה ידיהם טוב לא פחות משל המבוגרים ותורם תרומה אמיתית לחצר ולבית הספר.
  • להגביר את המחויבות של הילדים לסביבתם הפיזית.
  • לשפר את מראה החצר ובית הספר בעזרת הילדים.

על היוזמה

ליוזמה שני חלקים : - בחלק הראשון הקמנו מספר קבוצות של ילדים, העובדות לאורך זמן על תכנון ובניה של פינות נעימות בתוך בית הספר ובחצר. ילד אחד צייר ציור קיר גדול, ילדים אחרים נמצאים בתהליך של הקמת שתי פינות ישיבה מיוחדות במסדרונות בית הספר, וקבוצות אחרות בתהליך של בניית ספסלים וגינות בחצר בית הספר. שילבנו את היוזמה במסגרת חוגי ענין. חוג מדע בנה פינת מדע פעילה במסדרון ואילו חוג נגרות שיפץ רהיטים ישנים על מנת לשלבם בפינות הישיבה שממוקמות בבית הספר. - החלק השני של היוזמה מאפשר לכלל הילדים לקחת חלק בצביעה, בציור על ארונות, בגינון ובבניה של מחסות ומבנים שונים מסנאדות, לפי בחירתם. כשהגשנו את היוזמה תכננו כי רוב העבודה תעשה בחצר. ראינו לנגד עיננו את הילדים מתכננים ועובדים לאורך זמן על גינות ובריכות. בפועל עד שהתארגנו לתחילת העבודה היה קר ורטוב, ועבודה בחוץ לא הייתה סבירה. בנוסף, עבודה מסוג זה הייתה חדשה לכולנו. לכן התכניות שהילדים תכננו לא היו ברות ביצוע, לפחות לא בידע הטכני המוגבל שהיה ברשותנו. בחודש האחרון התחלנו את הבניה בחוץ. אנו משתמשות בצמיגים ומלט. התכנון בסופו של דבר נעשה בשטח עצמו תוך כדי משחק והתנסות עם הצמיגים.

מידע נוסף