שיפור כישורי התנהגות באמצעות ספורט וכתב תנועה

מטרות היוזמה

  • הקניית איפוק ושליטה עצמית
  • שכלול מודעות גופנית
  • הקניית כלים לתקשורת חברתית
  • העלאת הדימוי העצמי.
  • הקניית כלים נורמטיביים לפתרון בעיות
  • שילוב התלמידים במסגרות חינוך רגילות.

על היוזמה

בבית הספר קיימות שתי קבוצות תלמידים אשר משתתפות ביוזמה. הילדים נבחרו מכיתות שונות על פי דיווחי המחנכות וההורים, מידע מתוך דוחות פסיכולוגיים ותצפיות בכיתה. כל קבוצה מקבלת שיעור פעמיים בשבוע על ידי המורה לספורט טיפולי. בנוסף לכך מקבלים כל הילדים טיפול רגשי פרטני והוריהם מחויבים להשתתף בקבוצת הורים בהנחיית פסיכולוגית ויועצת בית הספר. מדריכה לשיפור כישורי התנהגות מדריכה את הצוות כולל מחנכות הכיתות. מתקיים קשר הדוק בין המורה לספורט טיפולי, המחנכות והיועצת והפסיכולוגית על מנת שניתן יהיה ליישם את העקרונות שנלמדים בקבוצה גם בכיתה ובבית.

מידע נוסף