תורת חיים

מטרות היוזמה

  • חיזוק הרלוונטיות של שיעורי התנ"ך אצל התלמידים.
  • העצמת מקומו של 'ספר הספרים' כמכשיר חינוכי.
  • זכירה והפנמה טובה יותר של החומר הנלמד.
  • פיתוח כישרונות ויצירתיות של התלמידות.

על היוזמה

המצב כיום הוא שהתנ"ך נתפס כ"עוד מקצוע", והחיבור בינו לבין חייו של התלמיד "הולך לאיבוד" בתוך החומר. בשל כך, זמן קצר לאחר המבחן הילד שוכח את החומר הנלמד ואינו מרגיש מחובר אליו. היוזמה נועדה לשנות עמדה זו בקרב תלמידותינו ולהפוך את לימוד התנ"ך לחווייתי ומשמעותי עבורן. היוזמה משלבת לימוד עם יצירה אומנותית וסיורים, לאורך שנת הלימודים כולה. בבית הספר נבנו חדר תנ"ך ובו פינת דרמה, פינות אומנות הנעשות על ידי הבנות בליווי מקצועי, ומרכז למידה בו הבנות עצמן מכינות את ההפעלות. כך הופך לימוד התנ"ך לחויה. על ידי היצירה האישית התלמידות זוכרות את החומר שהופך להיות חלק מהן.

מידע נוסף