שבעים פנים לתורה

מטרות היוזמה

  • לחזק את הרלוונטיות של שיעורי התנ"ך.
  • להעצים את מקומו של 'ספר הספרים' כמכשיר חינוכי.

על היוזמה

בכדי לממש את מטרות היוזמה אנו מנסות להפוך את לימוד תנ"ך לחווייתי, מתוך פיתוח נושאים הקרובים לעולמן הנפשי של התלמידות. תקוותינו היא כי בדרך זו ישוב התנ"ך אל מקומו הראוי, והוא יהווה גורם משפיע בעיצובה של התלמידה כיהודיה, כאדם, כחברה, כאם וכו'. בדרך ההוראה אותה אנו מציעות, השיעור בנוי סביב מוקד חינוכי. בכל פרק אנו ממקדות מסר מרכזי ומציבות מטרות חינוכיות הנוגעות במסר זה. לאחר הגדרת המסר אנחנו בוחרות את הפרשנות המתאימה ואת דרך ההוראה המיטבית למסר זה. פיתוח הנושאים החינוכיים והשימוש בדרכי ההוראה האלטרנטיביות מתאפשרים משום שהיקף לימודי התנ"ך הורחב בשעה שבועית אחת נוספת בכל כיתה. שנה זו היא השנה השלישית בה מופעלת היוזמה בבית הספר. השנה נבנתה קומה נוספת בפיתוחה של היוזמה באמצעות "חדר התנ"ך". שיעורי התנ"ך מתקיימים כיום בחדר מיוחד המצויד בריהוט חדש, מחשב, ברקו, וגולת הכותרת : "לוח חכם". חומרי הלמידה מוקרנים על הלוח תוך שילוב תמונות וצלילים. כאשר מתעורר דיון סביב המוקד החינוכי, ניתן במידת הצורך לפנות אל עמדת האינטרנט הזמינה בחדר התנ"ך. בדרך זו השיעור "חי" יותר, פיתוח ואטרקטיבי, ולמעשה, התנ"ך הופך ל"מותג"...

מידע נוסף