הגן התלמודי

מטרות היוזמה

  • הכרת צורת החיים של אבותינו בתקופת התלמוד, כבסיס ללימודי המשנה.
  • הכרות מוחשית עם השפה העברית במשנה.
  • הכרת אורח חייו של עובד האדמה.

על היוזמה

התלמידים מעבדים שתי חלקות אדמה תוך שימוש באמצעים בהם השתמשו בתקופת המשנה. לרשות הילדים עומדות שתי חלקות : חלקת חיטה וחלקת כרם.

מידע נוסף