בית המדרש עם הפנים לקהילה

מטרות היוזמה

  • יצירת זיקה וחיבור למסורת ישראל.
  • חיזוק הקשר החויתי, ערכי ותורני בין ההורים לתלמידים, ובין הקהילה לבית הספר.
  • יצירת מוקד תרבותי לקהילה בתוך בית הספר.

על היוזמה

ייעודו של האדם הוא המעשה ולא המחשבה, תהיה הנאצלת שבמחשבות". בית הספר בחר להשקיע את משאביו בעיצובו של התלמיד כאזרח פעיל ומחויב לקהילתו. על ידי שילובו במסגרת הבית ספרית עם הפנים לקהילה הוא מכין אותו לקראת אזרחות פעילה, המשלבת מעשה ומחשבה. לתלמיד מוקנים ערכים ותחושת שייכות לשורשיו, משפחתו ולמשפחתו המורחבת – בית הספר וקהילתו הסובבת. בכך אנו שואפים לעצב את התלמיד כבוגר הרצוי, שישמש דוגמא ומופת בעתיד. בית המדרש, העומד בבסיס היוזמה, חשף בפני הקהילה את המטרות שהוזכרו לעיל על ידי פעילויות מגוונות בתחומים הבאים : • בית מדרש למורים - פיתוח צוות מורים לומד לאורך כל השנה. • התנדבות בקהילה - תלמידי בית הספר יוצאים לפעילות שבועית ומלמדים את ילדי הקהילה מ"דף שבועי" שהוכן על ידי תלמידי בית הספר. • בניית תערוכה – נבנתה תערוכה בנושא יהדות המזרח, לצורך הפנמה תרבותית של מורשת המזרח. • פעילות מזמנת – סדרת הרצאות לקהילה. • ערב שיא – הורים, תלמידים והקהילה מוזמנים לקונצרט של התזמורת האנדלוסית. בערב זה מועלית גם הצגה בנושא תקופת "תור הזהב", בשילוב מקהלת בית הספר. • פעילות תרבותית פנים בית ספרית - בתוך בית הספר מוקמים מוזיאון וסמינר חזנות.

מידע נוסף