שילוב המשחק בהוראת המתמטיקה

מטרות היוזמה

  • פיתוח סקרנות, שייכות ומוטיבציה כלפי שיעור מתמטיקה.
  • טיפוח הילד החוקר והמתנסה בכל שלבי עבודת החקר.
  • פיתוח דרכי הוראה חדשניות.

על היוזמה

אריסטו אמר "המשחק יביא להנאה והנעה בעשיית דבר שאין לו המשך". אנו יודעים כי המשחק נחשב לצורך בסיסי חיובי המפתח את מיומנויות הלמידה ומחזק אותן. מתוך אמונה כי השימוש במשחק כאמצעי הוראה יביא את התלמידים לעבודה עצמאית ולשיפור יכולותיהם, הקדשנו השנה מאמצים רבים בבניית משחקים בחדרי הכיתות ובחצר בית הספר. בבניית המשחקים השתתפו צוות המורים, התלמידים וההורים. נושא זה ילווה את העבודה החינוכית במהלך השנה כולה : • במהלך השנה הכינו התלמידים פורטפוליו לנושא המשחק. • בשבוע המתמטיקה ישתמשו המורים במשחקים המתמטיים באופן אינטנסיבי. • ביום השיא של שבוע המתמטיקה תוצג בבית הספר תערוכה שתציג את כל התוצרים שעוצבו במשך השנה. בנוסף, קוימו שני סיורים בנושא : האחד למרפ"ד במכללת אורנים, והשני למרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי באוניברסיטת חיפה. מעבר לרצון לחזק את יכולותיהן הלימודיות של תלמידינו אנו סבורים כי למשחק ערכים נוספים, חשובים לא פחות. המשחק מפתח ערכים בסיסיים כמו סבלנות, אמינות והיכולת לקבל כשלון ברוח ספורטיבית. המשחק מפעיל ומפתח חושים רבים ועונה על נטיות מגוונות באופיים של התלמידים.

מידע נוסף