שוחרי מתמטיקה

מטרות היוזמה

  • ביסוס ידיעות התלמידים
  • חיבוב תחום הדעת על הלומדים.
  • העשרת השפה המתמטית
  • הגברת יכולת העבודה בצוות.
  • העלאת הדימוי העצמי והביטחון

על היוזמה

"שוחרי מתמטיקה" היא יוזמה אשר מטרותיה הן מימוש הלכה למעשה של תפיסת העולם בבית החינוך. אנו מאמינים בשותפות הלומדים בעשיה החינוכית, בפיתוח מעורבות בחיי הקהילה ובנכונות לקבל תפקידים בקהילת בית הספר ולמלאם במסירות ובאחריות. בבית הספר הוקם מרחב מתמטי שנועד לשמש כמרכז משאבים מתמטיים לצוות המורות ומרחב למידה לכלל הלומדים. החדר מורכב מפינות נושאיות ש"שוחרי מתמטיקה" מפעילים, בונים ומעשירים בפעילויות. צוות "שוחרי המתמטיקה" נבחר על ידי הגשת מועמדות בראשית השנה. השוחרים מונים כ- 20 תלמידים מכיתות ד' - ו', קבוצה הטרוגנית הנפגשת פעם בשבוע עם המורות המנחות הדס מאיוסט ויפית שפירא. כחלק מתפיסתנו החינוכית אנו מאפשרים לכל תלמיד להיות חבר ב"שוחרי מתמטיקה", ללא קשר להישגיו בתחום. במהלך המפגש אנו דנים בפעילויות שתעשנה במהלך השבוע על ידי השוחרים ובפתרון בעיות שצצו. רוב הזמן מוקדש להעשרת הצוות במשימות מתמטיות חדשות ובבניית פעילויות.

מידע נוסף