גן מתמטי

מטרות היוזמה

  • פיתוח כישורי חשיבה המבוססת על למידה אינטואיטיבית.
  • . רכישת מושגים בסיסיים הנחוצים ללמידה בבית הספר.
  • הרחבת אופקים ובנית מערך חשיבתי לילדים והוריהם.
  • עריכת היכרות עם העולם המתמטי הסובב את הילד.

על היוזמה

היוזמה כוללת למידת חשבון באמצעות משחקי חשבון. המשחקים נבנים בסדנאות בהם משתתפים ההורים והילדים. כך נוצרת בגן אוירה חינוכית - מתמטית.


חדשנות היוזמה כוללת לא רק את הצגת נושא המתמטיקה לילדי הגן, אלא גם את שיתופם של ההורים והילדים בהכנת העזרים הלימודיים. משחקים אלה מבוססים על ערכת ה"די-ג'י" החדשה. העבודה הלימודית גרמה לילדים לשמחה רבה. ניתן לראות התקדמות משמעותית בידע וביכולת החשיבה שלהם. היחס לגן השתפר בזכות המעורבות שחשים ההורים והילדים לסביבה, שלקחו חלק בעיצובה.

מידע נוסף