מתמטיקה ללא דמעות

מטרות היוזמה

  • תלמיד עם ידע רחב ובטחון עצמי רב יותר במתמטיקה.
  • תלמיד עם סימפטיה ומוטיבציה ללמידת חשבון.
  • תלמיד עם הישגים גבוהים יותר.

על היוזמה

היוזמה חושפת בפני התלמידים דרכים מגוונות בהוראה ולמידה על פי מודל וויבי (ששיפורים הוכנסו בו על ידי המורה היוזמת), תוך שימוש בעזרי לימוד, אמצעי המחשה ובמשחקים. כתוצאה מכך, הופכים שעורי המתמטיקה למעניינים, לא מאיימים ומעלי מוטיבציה. היוזמה "יוצאת" ללמידה מתוך בעיות אותנטיות מהעולם הסובב את הנוער : מעולמו האישי, מן הקהילה הסובבת אותו ומן המדינה בה הוא חי. רק כך, הופכת הלמידה למשמעותית ומסקרנת. תרגילי המתמטיקה הופכים למשימות המפתחות חשיבה מתמטית, משימות שהתלמיד לא בהכרח יודע את האלגוריתם לפתרונן, המפתחות הבנה. בנוסף, כותבים תלמידי כיתות ח' - ט' עבודות בנושא חקר המספרים ובנושא אישים בולטים בהיסטוריה של המתמטיקה - התחומים המתמטיים בהם עסקו והשימושים בגילויים שלהם. עבודות אלה הן חלק ממערכת של כלים להערכה שנבנתה עבור היוזמה, כדי לתת תמונה שלמה על יכולתו והישגיו של תלמיד וכדי לבנות הערכה אמינה. יחד עם התלמידים מורכבת מערכת קריטריונים רחבה להערכה. כך יורדת רמת החרדה של התלמידים פלאים, ביודעם שהנם מוערכים על ידי מגוון של כלי הערכה ולא רק על ידי מבחנים.

מידע נוסף