התמונות שבאלבום

מטרות היוזמה

  • שיפור מיומנויות תקשורת בקבוצה.
  • העצמת היחיד כקול משמעותי בקבוצת השווים
  • טיפוח ועידוד הליכים דמוקרטיים בקבוצה.
  • חיזוק עבודת צוות.

על היוזמה

כל ילד מפיק אלבום תמונות פרטי המהווה מקור להצגת העצמי בקבוצה, תוך מתן דגש לחלקים המשמעותיים של כל אחד יחיד ומיוחד. במקביל לחלק זה, מתמודדת קבוצת התלמידים עם הצעה לנושא המענין כל אחד מהם וגיוס הקבוצה לנושא המסוים. תוך כדי, מתפתחות מיומנויות של דחיית סיפוקים ויצירתיות. שיתוף פעולה ועבודת צוות באים אף הם לידי ביטוי מתוך העבודה בקבוצה.


השפעת היוזמה ניכרת במישור התהליכי במסגרת הקבוצתית והאישית. דרך היוזמה פיתחו התלמידים מיומנויות של עבודה בצוות, ויתור ודחיית סיפוקים. מיומנויות אלו מורכבות עבור תלמידים בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט. באמצעות היוזמה פיתחו התלמידים חשיבה יצירתית, יכולת ביום, צילום וארגון נושאים מופשטים. כמו כן הם לומדים מהו ההבדל בין נושא מופשט לנושא קונקרטי. היוזמה עודדה ופיתחה בקרב התלמידים יחס של כבוד לקבוצת השווים להם ואף למבוגרים בקבוצה (מחנכת, סייעת, מנחה). התלמידים למדו להביע את דעתם ולשכנע אחרים בקבוצה בדרכים מקובלות ותרבותיות.

מידע נוסף