קידום מיומנויות התפתחותיות באמצעות המחשב

מטרות היוזמה

  • שימוש במחשב כאמצעי לקידום מיומנויות התפתחויות בקרב ילדי המעון, פעוטות בגילאי שנה עד שלוש, אשר סובלים מפגיעות רב מערכתיות. תרגול תפקודי ראיה, קידום תחומי תפקוד מוטוריים וקידום תחומי תפקוד קוגניטיביים.
  • קידום תחום התקשורת ורכישת אמצעי תקשורת חלופיים, כמו הפעלת המחשב על ידי מתג המאפשר לילד לקחת חלק פעיל בסיטואציה
  • הרחבת עולם המושגים ואוצר המילים.
  • מתן הזדמנות לחשיפה לטכנולוגיה עכשווית (כמקובל בקרב בני אותו הגיל בעלי התפתחות תקינה) שעשויה לשמש לילדים ככלי עזר בעתיד.

על היוזמה

מעון שיקומי לוד הוא מסגרת שנועדה לתת מענה לילדים בגילאי שנה עד שלוש בעלי צרכים מיוחדים. הפעילויות במעון מקיפות את כל תחומי ההתפתחות וניתנות על ידי צוות המטפלות, הגננת, וצוות פרא-רפואי הכולל קלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית ומרפאה בעיסוק. הפעילויות כוללות גם גרייה בראיה, גרייה שפתית, מוטורית, תחושתית וקוגניטיבית. הכנסת מחשב לגן מהווה הזדמנות לעבודה בדרך נוספת בתחומים הללו, וכן מתן הזדמנות שווה לילדי המעון להיחשף לטכנולוגיה הרווחת בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה. טכנולוגיה אשר קיימת סבירות גבוהה שתהווה כלי עזר משמעותי עבורם גם בעתיד

מידע נוסף