שיח גלריה - שנה ב'

מטרות היוזמה

  • קידום אוריינות חזותית והתאמת דרכי למידה מגוונות לילדים בעלי סגנון חזותי, בהתייחס לתיאורית האינטליגנציות המרובות של גרדנר.
  • שימוש מושכל ביצירות אמנות כמקור מידע ותמיכה בטקסט המילולי, ועל ידי כך חיזוק יכולת התלמידים לקרוא קודים חזותיים, לאסוף מהם מידע ולבקרם.
  • עיצוב סביבה לימודית תומכת.
  • למידת השונות ורב התרבותיות. התמודדות עם קליטת תלמידים בני העדה האתיופית, ותלמידים מחבר העמים במטרה ליצור גשר בין "שונים אבל שווים".
  • חונכות, עידוד הביטוי האישי ומתן חוסן נפשי.
  • איתור כישרונות צעירים והעצמתם
  • חיזוק הקשר עם אומני הקהילה.
  • העשרת סגנון ההוראה של המורה.
  • שיקוף תהליך הלמידה והתוצרים באמצעות סביבה אינטרנטית.

על היוזמה

היוזמה פועלת להפוך את חללי בית הספר לגלריות פעילות. בכיתות הלימוד, המסדרונות, הספריה וחדר המשאבים מוצגות יצירות אמנות הקשורות לתחומי הדעת הבאים : אומנות, אתנוגרפיה, מורשת, היסטוריה, מקרא, ספרות ומדעים. כמו כן, הוקמה גלריה קהילתית, אשר מוצגות בה יצירות של אמנים מהקהילה ושל אמנים מקהילת בית הספר. חלק מפעילות היוזמה מתרחשת מחוץ לכותלי בית הספר, כאשר התלמידים מבקרים בגלריות ומוזיאונים, או כאשר עבודות שלהם מוצגות במקומות ציבוריים כמו עירית רחובות. מבין התערוכות שהוצגו, חשוב לציין את תערוכת "צילומים של אבא" – צילומים של עוזיעם ספיר, אביה של מעין ספיר ז"ל, תלמידה מצטיינת מחטיבת הביניים אשר נרצחה באכזריות בערב ל"ג בעומר תשס"ה. התערוכה ענינה מאד את הקהילה ופתחה פתח לקשר עם בית אבות "נוה עמית"- שבו היתה סבתה של מעין ז"ל. בעקבות התערוכה נערכה תחרות צילומים של התלמידים. התוצאות מוצגות באתר האינטרנט של בית הספר : "לא לזוז מצלמים".


מבין היבטיה החדשניים של היוזמה ניתן לציין את החדשנות שבראיית ההיבט הוויזואלי כתורם לא רק לעיצוב בית הספר, אלא גם לאוירת הלימודים שבו : הן על ידי יצירת סביבה אסתטית ונעימה, הן ככלי עזר ליצירת דרכי הוראה יצירתיות והן ככלי יצירתי לטיפול בבעיות משמעת.

מידע נוסף