מראה ודימוי- ביטויים עכשויים למורשת בדואית

מטרות היוזמה

  • להפגיש בני ובנות נוער בדואים עם מורשתם, אשר הולכת ונעלמת לנגד עיניהם. לעודד ולגרות אותם לתעד ולבטא את תרבותם באמצעים אמנותיים.
  • ליצור אוסף של יצירות אמנות המציגות נושאים מחיי הבדואים ותרבותם, מעשה ידי בני ובנות הנוער.
  • להציג יצירות אלה בפני הקהילה הבדואית הקרובה והרחוקה יותר.
  • להפוך את האמנות לחלק מהוויית בית הספר.
  • לשלב יצירות אמנות של התלמידים בחזות בית הספר.

על היוזמה

יוזמה זו עוסקת ביצירת ביטויים אמנותיים של המורשת והזהות הבדואית, מנקודת מבטם העכשווית של חבריה הצעירים. התרבות הבדואית והזהות הבדואית עומדים בסכנת הכחדה בגלל שינויים סוציו-אקונומיים מהירים והמעבר לחיים עירוניים. תהליך זה מואץ בשל העדר תרבות תיעוד, מצבם הקשה של הבדואים כמיעוט בישראל ופער הדורות המתרחב. מטרת היוזמה היא כי בני הנוער הבדואים ישמרו ויתעדו את מורשתם ויבטאו את זהותם, דרך שימוש בטכניקות ואמצעים אמנותיים. היצירה האמנותית נעשית תוך עיון והתבוננות בצילומים על חיי הבדואים, יחד עם שימוש בדמיון, בבחירת צבעים, ביצירת קומפוזיציה, ובשילוב בין צילום לציור. טכניקות האמנות כוללות ציור על מצעי נייר וקרטון, דיקט ופלסטיק, קולאז', ותבליט מפלסטלינה. היוזמה מתקיימת זו השנה השניה במסגרת פרויקט "אמן מורה" של מנהל התרבות בבית הספר התיכון המקיף "שגב-שלום", בישוב הבדואי בנגב "שגב – שלום", דרומית לבאר-שבע. בית-הספר משרת את הקהילה הבדואית מ"שגב – שלום" ומכפרים מוכרים ובלתי מוכרים במרחבי הנגב עד דימונה. היוזמה והעשיה מלווים באופן אישי ושוטף על ידי מנהל וצוות בית הספר.


היוזמה עודדה את הפיכת האמנות לחלק מהוויית בית הספר ואת יצירת התשתית לפתיחת מגמת אמנות בתיכון בשנת הלימודים הקרובה. כמו כן, הביאה הפעלת היוזמה לעידוד הרכזים והצוות בבית הספר ליצור פעילויות בנושא המורשת הבדואית

מידע נוסף