קרמיקה כמנוף ללמידה

מטרות היוזמה

  • הפעלת סדנת קרמיקה : למידת טכניקות ושיטות עבודה והתמודדות מקצועית עם העשיה הקראמית.
  • למידה עיונית "רכה", אגבית, בתחומים משיקים ונגזרים מהעבודה בסדנה.
  • הקרנה" של מחויבות ורצינות מהסדנה אל הלימודים הרגילים בכיתה

על היוזמה

תפישתו של בית הספר התיכון הניסויי מעדיפה את האינטראקציה האנושית ואת הבחירה מתוך אחריות אישית, על הישגיות ולמידה קונבנציונלית של תחומי דעת. מתוך כך הפך בית הספר למקום מועדף על תלמידים לקויי למידה ותלמידים עם קשיי קשב וריכוז, ואכן אחוז התלמידים המתקשים בבית ספרנו גבוה מהרגיל. היוזמה מנסה לנצל את הרגרסיביות הבאה לידי ביטוי במגע עם חימר, את הפעלתנות הטבעית של התלמידים ואת המרץ המיוחד לתלמידי לקויי קשב וריכוז, למטרת למידה. במסגרת התכנית, המוצגת כשעור רגיל לכלל אוכלוסיית התלמידים, תלמידים המתקשים בלמידה עיונית רגילה מתמודדים עם תהליך מובנה, הדורש רכישה של טכניקה, סבלנות, הקפדה על כללים מקצועיים והתמודדות עם תקלות. בסופו של התהליך מתקבל תוצר מרשים אליו נקשרו התלמידים רגשית. ההישג ביצירת התוצר הסופי נותן סיפוק ותורם להעלאת הדימוי העצמי של התלמידים. העשיה בחימר מגייסת את התלמיד למחויבות, ומגלה בו כוחות ויכולת. בתנאים אלה מתקיימת אפשרות ללמידה, אמנם אקלקטית ואגבית, אבל חשובה ומשמעותית עבור התלמיד. כחלק מהתכנית ותוך כדי העבודה בסדנה, משלבים המורים למידה עיונית בתחומי דעת הסובבים סביב עולם הקרמיקה כמו : המקור הגיאולוגי של החומר הקראמי, תכונות פיסיות וכימיות של החומר, תהליך השרפה, פיסול וקדרות והקרמיקה בהיסטוריה, בארכיאולוגיה ובאמנות.

מידע נוסף