פיתוח כישורי חשיבה באמצעות מתמטיקה

מטרות היוזמה

  • פיתוח כישורים ואמצעים לפתרון בעיות חשבוניות בחיי היום יום.
  • פיתוח מיומנויות לעבודת צוות כגון : סיעור מוחות ולמידת עמיתים.

על היוזמה

מטרת היוזמה היא יישום לימודי החשבון בדרך שונה. הפעילות נערכת ב"חדר חשבון", שהוא כיתת לימוד המוקדשת ליישום היוזמה. בעבודה ב"חדר חשבון" נדרש התלמיד להשתמש בידע קודם אותו רכש בשיעורים שונים וליישם את הידע לשם פתרון הבעיה. פתרון הבעיה דורש גמישות מחשבתית ושיחה עם עמיתים, תחומים בהם תלמידינו מתקשים. בכל יחידת לימוד נחשף התלמיד לבעיה חשבונית (החשיפה יכולה להיות בקבוצה, זוג או תלמיד בודד). התלמיד מתבקש לנתח את הבעיה ולהציע דרכים שונות לפתרונה. כל תלמיד, לאחר שפתר את הבעיה, מציג את הפתרון ואת הדרך בה פתר את הבעיה בפני עמיתים לכיתה, שיעריכו ויחוו את דעתם על הפתרון המוצע. למשל, לקראת חנוכה נערך החדר עם חידות ואמצעי המחשה מתאימים. אמצעי ההמחשה כללו : נרות, סביבונים, חנוכיות וסופגניות (בצורה מוחשית או ע"י תמונה או מדבקות). השאלות שהוצגו בפני התלמידים היו : כמה נרות מדליקים בכל יום ? כמה נרות מוסיפים כל יום לעומת היום שלפניו ? ועוד.

מידע נוסף