שבעים פנים

מטרות היוזמה

  • הפיכת תכנים מתמטיים לרלוונטיים לתלמיד
  • עידוד למצוינות בלימודי מתמטיקה ופיסיקה עבור כל תלמיד

על היוזמה

כמורות לתנ"ך חשנו אוזלת יד והחמצה. בשיעורי התנ"ך עסקנו בלימוד "יבש" של הפסוקים, תוך התמקדות בפיתוח מיומנויות של ניתוח והשוואה (דרך לימוד זו מוכתבת מאופיו של מבחן הבגרות בתנ"ך). בתוך כך החמצנו את העיסוק במסרים החינוכיים והאמוניים, בעיבודם ובהפנמתם. התנ"ך נתפס כ"עוד מקצוע", והחיבור בינו לבין חייו של האדם בכלל ושל היהודי בפרט "הלך לאיבוד" בתוך החומר. את המטרות שהצבנו לעצמנו אנו מנסות להשיג באמצעות לימוד תנ"ך באופן חוויתי, מתוך פיתוח נושאים הקרובים לעולמן הנפשי של התלמידות. תקוותינו היא כי בדרך זו ישוב התנ"ך אל מקומו הראוי, והוא יהווה גורם משפיע בעיצובה של התלמידה כיהודיה, כאדם, כאם וכו'. היוזמה מתבצעת כעבודת צוות הכוללת ישיבות של שלוש המורות לתכנון יחידות ההוראה, להצבת מטרות בכל יחידה ולפיתוח חומרי למידה. כך מתקיימת הפריה הדדית, ובאים לידי ביטוי כישורים ייחודיים של כל אחת מהמורות. הנהלת האולפנא כולה, ובמיוחד ראש האולפנא מר מיכאל בנסון, תומכת ביוזמה במידה רבה באמצעות סיוע פיזי ומעורבות מרשימה בדיונים הפדגוגיים והדידקטיים המלווים את ההוראה. אחד מן ה"רווחים" הגדולים המושגים על ידי היוזמה הוא עבודת צוות במובן הרחב יותר. במהלך השנה "גויסו" ליוזמה חברים שונים מצוות המורים, וביניהם מורים למדעים, לבורנטית, מורה להלכה, מורים העוסקים באומנות ומורות לספרות.

מידע נוסף