פיתוח מוטיבציה פנימית ופרספקטיבת עתיד

מטרות היוזמה

  • פיתוח ושכלול מודעות עצמית
  • פיתוח ושכלול מוטיבציה פנימית כמנוע ללמידה ועשייה
  • יצירת יכולת לתלמידים להבחין בין כוחותיהם וחולשותיהם
  • יצירת אפשרות לתלמידים להתמודד עם דילמות וליישם מודלים של קבלת החלטות.

על היוזמה

היוזמה היא תכנית מערכתית שמטרותיה נגזרו מתוך הנחות היסוד של בית הספר ומטרותיו. התכנית ממוקדת בתלמידי שכבת ט', העוברים תהליך של הסללה לקראת החטיבה העליונה. יחד עם זאת, התכנית מיועדת לכלל אוכלוסיית בית הספר ברמות השונות, מתוך הנחה כי פיתוח אחריות, מוטיבציה ופרספקטיבת עתיד הנו תהליך הדורש תרגול רב. הפנמתו אורכת זמן רב וזקוקה לחיזוקים שבים וחוזרים לאורך שהייתו של התלמיד בבית הספר. לפיכך תכנית זו משולבת בתכניות ופרויקטים נוספים המתקיימים בבית הספר. בבסיס התכנית ההנחה כי תלמידי בית הספר נמצאים בשלבים שונים בתהליך ההתבגרות. חלק מהותי מתהליך זה הנו הפיכת הנער לאדם עצמאי, שאחראי לעצמו ומקבל החלטות הנוגעות לו ולסביבתו בכוחות עצמו. כמוסד חינוכי מוטלת עלינו האחריות לסייע בהכשרת התלמידים לקבלת האחריות המוטלת עליהם כמבוגרים וללמדם כיצד לבצע בחירות והחלטות בצורה נבונה ואחראית. התכנית נבנתה בעקבות בדיקה שהעלתה כי תלמידים רבים אינם מבינים לשם מה עליהם להגיע לבית הספר, ובעקבות כך מחליטים לא להתנהג לפי כללי בית הספר, לא להשקיע בלימודיהם ולעיתים לנשור. התכנית מתמקדת בנושא הלימודים, אך בו בזמן מדגישה את ההיבטים החינוכיים והחברתיים של בית הספר.

מידע נוסף