הרפתקאות בארמון בארץ רימון

מטרות היוזמה

  • הקנית ידע לתלמיד לגבי הצפוי לו בפעילויות מחוץ לכיתת האם.
  • הענקת תחושת בטחון ושליטה לגבי היציאה לטיפולים מחוץ לכיתת האם.

על היוזמה

זיהינו בגן ילדים אשר מתקשים במעבר מכיתת האם, שבה הם חשים בטוחים, למטפלים השונים ולחדרי הטיפול. היציאה מהשגרה המוכרת מעוררת חרדה הבאה לידי ביטוי בניסיונות הימנעות כגון : בריחה, כניסה מתחת לשולחנות, בכי, סירוב תוקפני ואלים ועד חוסר שיתוף פעולה כללי. במציאות החדשה החששות והפחדים יפחתו, הילד ידע לאן הוא הולך, את מי הוא אמור לפגוש ומהי הפעילות בה יעסוק. הידע יקנה לילד בטחון ותחושת שליטה, וכתוצאה מכך הוא יצליח לבטא מילולית את חששותיו, יוותר על התנהגויות נסיגתיות וילך ברצון עם המטפלים השונים אל חדרי הטיפול. לשם כך יצרנו את ערכת "הרפתקאות בארמון בארץ רימון". הערכה כוללת: •ספר אינטראקטיבי המבוסס על עיקרון הביבליותרפיה ומתאר את חדרי הטיפול השונים : ריפוי -בעיסוק, ריפוי - בדיבור, טיפול במוזיקה, טיפול באמנות, טיפול בתנועה וחדר סנוזלן. הספר בנוי כך שלאחר אימון עם הגננת, הילדים יכולים להפעיל בעצמם חלקים ממנו ולהתכונן לנעשה בחדרי הטיפול. משחק מסלול שבו מתבקשים הילדים המשחקים לבצע משימות הממחישות את הנעשה בחדרי הטיפול השונים

מידע נוסף