מרכז למידה פתוח

מטרות היוזמה

  • לימודי הומניסטיקה ללא הסד של בחינות בגרות
  • למידה מתוך בחירה ולקיחת אחריות

על היוזמה

תלמידי כיתות י' הביעו את רצונם לייסד כיתת מל"פ בכיתה י"א. לאחר גיבוש רציונל וקביעת אמנה, התקבלו אישורי המועצה הפדגוגית וההורים, כל זאת בעידודם של מנהל ביה"ס ורכזת החטיבה העליונה. לאחר תהליך ממושך ורצוף לבטים שכנעו התלמידים את חבריהם להצטרף להקמה. כיום התלמידים אחראיים על תכני הלימוד, על בחירת המורים ועל המשמעת הלימודית. התלמידים שותפים בהעברת שיעורים, ויוזמים פעילויות חוץ בית ספריות .


ליוזמה יש השפעה חיובית מאוד על בית הספר. קמה קבוצה של תלמידים בוגרים אשר לוקחים אחריות על התנהלות יום הלימודים ונוצרה מסגרת של לימוד מהנה של המקצועות ההומניסטיים. בין צוות ההוראה והתלמידים קיימים יחסים פתוחים. בית הספר נהנה מפעילות עשירה, המתקיימת גם מחוץ לכתליו. יחד עם זאת יש לתת את הדעת לתלמידי הכיתה הנורמטיבית שלא בחרו ללמוד אחרת.

מידע נוסף