חברותא רב תחומית באמנות

מטרות היוזמה

  • להקנות הרגלי עבודה ולימוד בצוות באמצעות היצירה האומנותית.
  • שילוב לימודי האומנות בלימוד הבין תחומי המקובל בבית הספר.
  • חשיפת התלמידים מקהילת בית הספר ליצירות אומנות פלסטית, והרחבת מעגל התלמידים העוסקים ביצירה מעשית.

על היוזמה

בחטיבה העליונה של בית הספר מופעלת תוכנית לימודים בין תחומית, הכוללת יהדות ומדעי הרוח כלליים. בכיתה י' הנושא הבין תחומי הוא 'עולם ועם בין הצלב והסהר' (ימי הביניים). בכיתות י"א הנושא הבין תחומי הוא בעידן המהפכות (העת החדשה). בכיתות י"ב הנושא הוא משואה לתקומה. כל תלמיד חייב להגיש עבודה מקיפה על פי בחירתו המתקשרת לנושא. העבודות המוגשות בסיומו של שבוע המחצית הן שיאו של תהליך המתרחש בכיתה במהלך כל שנת הלימודים. מטרת היוזמה היא לאפשר לתלמידים להגיש עבודה בין תחומית באומנות, שתבוצע על ידי שני תלמידים בחברותא. יצירת החברותא האומנותית מאפשרת לתלמידים לתת ביטוי לכישרונותיהם השונים, במקביל ליכולותיהם העיוניות. כמו כן, היוזמה יוצרת אווירה של התייחסות חיובית לאומנות והערכת כוחה ככלי ביטוי לרעיונות ותהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים.


היוזמה העלתה את המודעות לנושאי האומנות והאסתטיקה בבית הספר. אנו עדים להתעניינות עצמאית של התלמידים באמנות הבאה לידי ביטוי בביקורים עצמאיים במוזיאונים, ולביקוש גובר והולך להשתתף ביוזמה. כמו כן, מעורבות התלמידים בשמירה על העבודות וחזות בית הספר גברה.

מידע נוסף