מורכבות מול ייחודיות בתרבות הצ'רקסית

מטרות היוזמה

  • הפיכת מצב ריבוי השפות (בביה"ס מלמדים ארבע שפות) ממעמסה ליתרון.
  • הפיכת הקריאה מקריאה "מגויסת" לקריאה לשם הנאה
  • קבלת השונה וכיבוד תרבותו.
  • שימור המורשת הצ'רקסית שנותנת ייחוד לבית הספר ויצירת "גאות יחידה".
  • החייאת השפה הצ'רקסית על ידי הפיכת לדבוּרה ולא רק כתובה
  • מתן יחוד לימים מיוחדים בהיסטוריה הצ'רקסית, וציונם כימים לאומיים
  • חשיפת המיעוט הצ'רקסי ותרבותו לכלל אזרחי המדינה, ובעיקר לאלה העוסקים החינוך.

על היוזמה

בפסיפס הישראלי קיימים חלקים של תרבות – התרבות הצ'רקסית – שתורמת את חלקה ליצירת הישראליות השלמה. היוזמה באה לעודד, לטפח ולשמר מורשת זו על ידי התמקדות בשלושה תחומי פעילות : חינוכי, חברתי ותרבותי. ● ההיבט החינוכי : בכדי ליצור איזון בין השפות, החל מגיל טרום חובה יושם הדגש בתכנית הלימודית על השפה הערבית. כך, בהגיעם לכיתה א', ייחשפו התלמידים לעברית כשפה שניה. בכיתה ג' ייחשפו התלמידים לאנגלית ובכיתה ד' לצ'רקסית. בכל יום, עשרים הדקות הראשונות של יום הלימודים מוקדשות לקריאה חופשית. לרשות התלמידים הועמדה ספריה עשירה בספרי קריאה ועיון בארבע השפות. ביוני יתקיים שבוע השפות במהלכו ייקחו ההורים חלק בפעילות ובאירוח יוצר שביצירותיו עסקו התלמידים במהלך השנה. ● ההיבט החברתי : עשרים תלמידי כיתה ח' גויסו לפעילות למען הקהילה במסגרת חונכות אישית. התלמידים מסייעים לתלמידים מתקשים, לספרנית היישובית, לאחות בקופ"ח, לאחראי בית הקשיש ולרכז הקהילתי. ● ההיבט התרבותי : למען שמירת צביונו הצ'רקסי של בית הספר והבלטת ייחודו יוקדש השבוע שבין ה – 15 ל – 21 במאי לשבוע המורשת הצ'רקסית. להקת בית הספר תופיע מספר הופעות ביום, בבית הספר יוקם מוזיאון צ'רקסי, יוצגו מאכלים צ'רקסיים ויצירות ספרותיות למיניהן. ביקורים הדדים יתקיימו בין תלמידי בית הספר ותלמידי בית הספר בכפר כנא. בנוסף ייערכו סיורי מורשת ברמת הגולן ומבצע ניקיון במסגד נטוש, שאומץ על ידי בית הספר. את השבוע יחתום יום התייחדות עם נספי הגירוש הצ'רקסי מאזור הקווקאז.

מידע נוסף